3 Prestasi Masa Pemerintahan Abu Bakar Sebagai Khalifah Pertama

  • Whatsapp

Ilustrasi pemerintahan Abu Bakar selama menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Foto: dok. https://unsplash.com/
Masa pemerintahan Abu Bakar merupakan salah satu masa keemasan dalam sejarah kekhalifahan umat Islam. Selama menjabat sebagai khalifah pertama, Abu Bakar berhasil meraih setidaknya 3 prestasi yang bermanfaat bagi kemajuan Islam. Berikut ini adalah pemaparan ringkas masa pemerintahan Abu Bakar As Siddiq dan prestasi yang berhasil diraihnya.

3 Prestasi yang Berhasil dalam Masa Pemerintahan Abu Bakar

Abu Bakar As Siddiq yang dikenal sebagai salah satu sahabat dekat Rasulullah rupanya termasuk ke dalam salah satu golongan Assabiqunal Awwalun. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Sejarah Peradaban Islam Terlengkap yang disusun oleh Rizem Aizid (2021:189) yang menyebutkan bahwa Abu Bakar termasuk orang yang pertama memeluk Islam yang juga dekat dengan Rasulullah, bahkan termasuk sahabat dekat Rasulullah.
Dikenal dengan perangainya yang baik, Abu Bakar menyandang gelar As Siddiq karena menjadi sahabat Nabi pertama yang membenarkan ucapan Rasulullah. Maka tak heran jika Abu Bakar diberi amanah menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah untuk memimpin umat Islam selepas wafatnya Nabi.
Ilustrasi pemerintahan Abu Bakar selama menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Foto: dok. https://unsplash.com/
Hal tersebut juga dituliskan dalam buku berjudul Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ditulis oleh Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi (2013:236) yang menyebutkan Abu Bakar As Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama sebagai pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Kemudian umat Islam memberikan julukan khalifah Rasulullah kepada Abu Bakar As Siddiq sebagai panggilan resminya.

Tak hanya itu, buku tersebut juga menjelaskan bahwa semasa memegang jabatannya, Abu Bakar As Siddiq kekuasaan peradilan atau yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan yang memerintah atau eksekutif. Pada periode tersebut kekuasaan peradilan belum memiliki kekuasaan sendiri dan masih menerapkan sistem pemerintahan yang berlangsung pada periode kenabian.

Selama menjabat sebagai khalifah pertama, Abu Bakar berhasil meraih beberapa prestasi. Berikut ini beberapa prestasi yang bermanfaat bagi perkembangan umat Islam, antara lain:

  • Mewujudkan stabilitas pemerintahan dengan memadamkan pemberontakan

  • Melakukan rintisan perluasan wilayah Islam

  • Pesatnya ekspansi penataan administrasi pemerintahan

Dengan mengetahui apa saja prestasi yang berhasil diraih di masa pemerintahan Abu Bakar, kita dapat mengetahui betapa pesatnya kemajuan Islam dari masa ke masa. Semoga bermanfaat. (DAP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *